HMS

Respekt for miljøet og våre menneskelige ressurser er vår viktigste verdi og har høyest prioritet. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet motiverer oss til innsats og prestasjoner. Det er Bergen Dykkerservices politikk å sikre at alt arbeid utføres med nøye hensyn til de ansattes helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og med hensyn til miljøet generelt.

Vi skal til enhver tid yte vårt beste for å sikre at alt arbeid utføres i henhold til prinsippet om beste praksis, og at firmaets helse, miljø og sikkerhetsprosedyrer er implementert og vedlikeholdt. Firmaets prosedyrer for internkontroll og HMS er tilgjengelige for alle medarbeidere og er etablert for å ivareta de ansattes helse, opprettholde et godt og trygt arbeidsmiljø, og beskytte miljøet.

VÅR VISJON OG MÅLSETTING

Bergen Dykkerservice skal være en fremtidsrettet og moderne dykkerbedrift. For å sikre rekrutering av personell, kompetanse og ideer, skal bedriften arbeide aktivt for å ivareta et sterkt faglig, og godt sosialt miljø i bedriften. Bedriften skal være en attraktiv arbeidsgiver, samarbeidspartner og en betydelig aktør i markedet.

Bergen Dykkerservice skal bidra til utvikling i faget og til bransjens krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. Vi skal være en lønnsom bedrift, ved å levere tjenester og arbeid av høy kvalitet.

Bergen Dykkerservice gjennomfører kontinuerlig gjennomgang og kontroll av vårt HMS og internkontrollsystem for å stimulere til personlig utvikling, samarbeid og fellesskap.

Vi arbeider systematisk for å oppdatere og utvikle bedriftens arbeid knyttet til arbeidsmiljø og helse. Bergen Dykkerservice ønsker et sunt arbeidsmiljø fundert på positive holdninger.

© Copyright Bergen Dykkerservice AS | Skapad av Rawdesigns