Referanser

Arctic Sea Weed

November/desember 2017

Montering av fortøyningskjettinger

Monterte fortøyningskjettinger på 50 meters lange rør som skal brukes til et nytt Sea weed anlegg i Øygarden kommune.

November 2017

Rengjøring av sjøvannsinntak på bilferge

November 2017

Bunn inspeksjon ved kai.

 

Oktober 2017

Eide Fjordbruk, bistand ved avlusing

Vi mobiliserte fra basen og tok dykkerhengeren ombord på kundens båt. Da en komplett dykkerstasjon kan løftes ombord i ett hiv kan vi opprettholde sikker dykking og samtidig mobilisere raskt. Her hjalp vi til med tauarbeid.

Mars, oktober og november 2017

Service ADO arena svømmehall

Service arbeid på heve og senke bunn system. Arbeidet utføres nattetid. Det er ikke vanlig å dykke med våtdrakt i Norge. Men det må vi gjøre her grunnet temperaturen i vannet.

August 2017

Rengjøring av drikkevanns basseng.

Vi rengjorde drikkevannsbasseng for BlueSolutions/Thermo Rens ved pumpestasjon i Øygarden. Her er renslighet og desinfisert utstyr viktig.

Privat oppdragsgiver

September 2017

Forskale og støpe kaifront

Arbeid med forskaling og støpning av kaifront for privat kunde. Arbeidet ble utført på en værutsatt plass der store bølger og bratt terreng gjorde jobben ekstra utfordrende.

September 2017

Heving av bil

Bilen ble lokalisert av Rov as som formidlet jobben. Vi monterte løftestropper.

Notman var der med kranbåt og tok løftet.

Telavåg Fiskeoppdrett

September 2017

Tauarbeid til Liftup system

Her hjalp vi kunden med å trekke tau. Arbeidsbåt mannskap og utsyr sto klart, alt var forberedt og jobben gikk som planlagt. Raskt og effektivt.

September 2017

Inspeksjon/utbedring overløpsledninger

Overløpsledninger til prosjekt i nyhavn ble inspisert. Etter inspeksjon ble diverse avvik utbedret.

Juli 2017

Demontering av ø1200mm lokk i kum ved pumpestasjon under Puddefjorden til BKK sitt prosjekt

Vi arbeidet for BKK sitt prosjekt via Sjøentreprenøren/NCC. Dykker ble heist ned i tørr pumpestasjon. Når lokket ble løsnet fyltes kum med vann.

Februar 2017

Dykke inspeksjon ved Steinsundet

Dagstur med dykkerbåten balkazar til Steinsund i Sognefjorden. 2’250 hp motorer sørger for 30 knops fart, og gjør dette mulig å på en dag reise tur retur fra Bergen.

Januar 2017

Brenning av forskaling på dykdalb

Her ble gammel forskaling brent vekk på en dykdalb ved fergekai. Dykkerarbeidet var på grunt vann i skvalpesonen. Mellom Sjø og overflate er det ofte mest utfordrende og jobbe.

Rutgers/Skidway university

Mai 2017

Installere utstyr til forsknings prosjekt.

Hjelpe til å installere utstyr til et MisoHux2017 forskings prosjekt ved havforskningsinstituttet i Blomsterdalen. Interessant jobb en fin og varm vårdag.

 

April 2017

Propell arbeid på havforskningsinstituttets forskningsskip dr Fridtjof Nansen.

Presisjons arbeid med hydraulisk vinkelsliper, for å motvirke lyd i propell anlegg. Jobben ble utført for Balino som er en spansk propell produsent.

Privat oppdragsgiver

April 2017

Fortøynings arbeid på Flytebrygge

Januar 2018

Flytte Ø600 rør ved hjelp av løftesekker i Puddefjorden.

April- september 2017

Dykkerarbeid ved kjølerørprosjekt for BKK

Bistå ØPD ved plassering, senkning og justering av Ø1200 mm sjøledning i Puddefjorden. Dykkerbåten Balkazar passet bra til dette da den kommer seg under broer og over grunt vann.

Mars 2017

Dykkerarbeid i Puddefjorden

Februar 2017

Dykkerarbeid ved landtak på Sotra

Her rettet vi opp på noen små avvik i forbindelse med tidligere rørarbeid. Monterte anoder og inspiserte.

Desember 2016

Rørarbeid

Arbeid ved kryssing av rør. P.g,a av dybde på 36m er bunntiden kort. Jobben må planlegges godt for å få til mest mulig på kort tid.

April 2017

Merking av grunne

Her borte vi hull og gyste fast en stang for å markere en grunne ved innseiling til havn.

 

April 2017

Bore fortøyningsbolter for Salmar på Frøya

Boring i havgapet i Mars måned på Frøya. Her var det mange dager landligge p.g.a for stor sjø og sterk vind. Jobben ble utført sammen med dyktige folk fra Salmar på deres båt Stålbjørn.

Februar 2017

Borejobb i Dalsfjorden

Her reiste vi opp med bil til Dalsfjorden for en liten borejobb. Vi hadde leid in Einar Seim som stilte med både dykkerdrakt og bolig.

Juli 2016

Bore jobb i Sognefjorden

Juni 2016

Bore jobb på Frøya

Mars 2017

Plastrings arbeid ved fergekai i Solund

Plastringsarbeid for å sikre utrasing av løsmasser og forhindre undergraving.

September 2016

Rydding av sjøbunn i Puddefjorden

Her ryddet vi bunn for metallskrot som var rast ut. Dette ble lagt opp i en kurv for så å bli heist opp på land med gravemaskin og lagt i container.

September 2016

Inspeksjon av fortøyninger

Det ble mange fortøyninger å svømme over da tre brygger skulle inspiseres. Men det var relativt grunt og kunne gjøres på en dag.

September 2016

Heving av båter

Heving av en 30 ton skøyte ved Steinesund kai. Det ble brukt mobil kran fra land.

Heving av en ca30 fots båt i Lungegårdsvannet Med hjelp av luftputer og en brannpumpe så fløt båten etter vært på egen kjøl igjen.

August 2016

Thruster inspeksjon på Ms Vestfjord

Inspeksjon med video dokumentering på thruster.

Sætteviken Båtlag

Juli 2017

Fortøyningsarbeid og reparasjon av flytebrygge

Fortøyninger ble skiftet og bryggen innfestninger til uteligger ble reparert.

A Høvik Eiendom AS

Juni 2016

Fortøyningsarbeid

Oppstramming og justering av flytebrygge.

Juni 2016

Påvisning av kabel ved rv. 555 Sotrasamband

Dykkerarbeid på vann-inntak til settefisk anlegg. Her er det viktig med reint utstyr og gode desinfiseringsrutiner.

Desember 17

Borgavatnet

Markert trase for rør og kabel som går under Revheim Bru. Borgavatnet.

Femanger Laks

April 2016

Inntak til settefisk anlegg

Lokalisering og markering av kabel.
Dykker båten Balkazar kommer inn under lave broer og på grunt vann

Mars og april 2016

Arbeid ved rørkryssing på Sotra

Her ble noen lodd flyttet og beskyttelse ble montert ved kryssing.

Klamring av ledning.

Rørledning som kom ut fra kai ble klamret til bunn ned til 15 m dybde.

Februar 2016

Dykkerarbeid på Norman Prosper

Plugg montert i inntak ved utskifting av ventil til kjølevann.

© Copyright Bergen Dykkerservice AS | Skapad av Rawdesigns