Tjenester

Anleggsdykking

Bergen Dykkerservice påtar seg en rekke oppdrag innenfor anleggsdykking blant annet:

 • Forskaling og støpning
 • Sveising og brenning
 • Heving av biler og båter
 • Betongsaging
 • Installasjon og vedlikehold av rør
 • Boring av fjellbolter til fortøyning av oppdrettsanlegg, flåter og flytebrygger

Oppdrettsdykking

Bergen Dykkerservice påtar seg en rekke oppdrag innenfor oppdrettsdykking blant annet:

 • Inspeksjon av merder og fortøyninger
 • Tauarbeid
 • Boring av fortøyningsbolter
 • Bistand ved avlusning
 • Bistand ved skifte av not

Høytrykkspyling og notvasking

Vasking av vanninntak til settefiskanlegg, kjøleanlegg og lignende. Vasking av sjøvannsinntak og sjøvannskister på skip og båter. Høytrykksyling av propell og roranlegg. Vasking av overflater før støpning. Innenfor havbruksnæringen så har vi mulighet for vasking av not med dykker. Spyling av kopplingsplater og komponenter ved inspeksjon av rammefortøyninger.

Inspeksjon

Bergen Dykkerservice påtar seg en rekke inspeksjonsoppdrag innenfor blant annet:

 • Inspeksjon av nøter og fortøyninger for havbruksnæringen
 • Inspeksjon av skrog og propell/thrustere for skip
 • Inspeksjon av kaier, broer og demninger
 • Inspeksjon og prøvetakning av bunnforhold
 • Inspeksjon av fortøyninger til flytebrygger

Kai og Havneanlegg

Bergen Dykkerservice påtar seg en rekke serviceoppdrag innenfor kai og havneanlegg blant annet:

 • Montering av anoder
 • Rydding av bunn og heving av gjenstander
 • Inspeksjoner
 • Sveising av anoder
 • Fortøyning av flytebrygger
 • Inspeksjon og prøvetakning av bunnforhold

Skip

Bergen Dykkerservice påtar seg en rekke serviceoppdrag innenfor skip, kai og havneanlegg blant annet:

 • Inspeksjoner
 • Sveising av anoder
 • Rengjøring av skrog
 • Polering av propell/thrustere
 • Plugging av inntak/uttak
 • Beredskap ved skifte av ventiler
 • Fjerning av tau m.m. fra propell/thrustere
 • Montering av kofferdam/habitat
 • Montering av anoder
 • Sveising

ROV

Vi har tilgjengelig ROV for inspeksjons tjenester.

Vi utfører inspeksjoner for havbruksnæringen, kraftverk, havneanlegg, sjøledninger, for entreprenører og stat og kommune.

Vi har en inspeksjons ROV som går til ned til 200 meter.

ROV er et bra hjelpemiddel ved dykkeoperasjoner, for bruk ved planlegging av jobben, spare dykketid og for å utføre inspeksjoner og dokumentasjon etter jobben er utført.

Dette fører til en mer effektiv utførelse av jobben som igjen sparer kunde for kostnader.

I tillegg er en ROV helt påkrevd for å kunne inspisere oppdrettsnøter på en effektiv måte.

Propellpolering og skrogrengjøring

Polering av propell og vasking av skrog gir bedre brenselsøkonomi og er et rimelig alternativ til å ta skipet i dokk. Vi bruker hydraulisk drevne vaske og poleringsutstyr. Her er det mulig å mobilisere både fra land med dykker henger, som er å foretrekke, eller vi kan komme med båt. Ved polering av propeller og vasking av skog går dykkeren nøye over hele overflaten og rapportere eventuelle avvik og skader som blir funnet.

Kaibygging og fundamentering

Bygging av kai for kunde eller sammen med entreprenør. Avhengig av terreng kan det støpes kaifront eller støpes søyler. Forskaling og støpning av fundamenter til undervannsinstallasjoner. Forsterking av eksisterende kai. Plassering av plastringstein for å hindre utvasking av fyllmasser.

Marina og flytebrygger

Vi har lang erfaring med arbeid på marinaer og flytebrygger. Vi legger ut nye anlegg, inspiserer og vedlikeholder gamle anlegg.
Vi utfører:

 • Utlegg av nye marinaer og flytebrygger
 • Inspeksjon med videodokumentasjon av fortøyninger på marinaer/flytebrygger med dykker eller ROV.
 • Video opptak er selvsagt mulig siden vi har kamera på samtlige av våre dykkemasker.
 • Inspeksjon av tilstand på pongtonger, uteliggere, betongelementer og landganger
 • Boring av fortøyningsbolter.
 • Utlegg av nye lodd og anker samt flytting av eksisterende
 • Oppstramming av fortøyninger

Sjøledning og sjøkabel

Sjøledning
Bergen dykkerservice har stor erfaring med rørledninger, vi har jobbet med alt fra små private ledninger til store kommunale hovedledninger.

Vi utfører:

 • Trasseundersøkelser med dykker eller ROV
 • Senkning av sjøledning
 • Nedspyling av ledning i strandsonen
 • Markering av ledninger
 • Sikring/klamring av ledning
 • Tilkobling av flensoverganger over og under vann
 • Reparasjoner av skadet ledning
 • Videoinspeksjon av ledning med dykker eller ROV

Sjøkabel
Bergen dykkerservice har god erfaring med sjøkabler, alt fra små strømkabler til flytebrygger og lignende til fiberkabler og tykke strømkabler. Vi må ofte ta hensyn til forskjellige kabler på mange av våre ulike prosjekter.

Vi utfører:

 • Markering av kabler
 • Sikring/klamring av kabler
 • Inspeksjon av sjøkabel med dykker eller ROV
anleggsdykking

Vasking av bassenger drikkevannstanker

Vasking av bunnsedimenter i tanker, drikkevannstanker og bassenger. Vi har sammen med BlueSolutions og Thermorens utviklet effektive metoder for å suge og vaske bunnsedimenter. Her er det i drikkevannstanker høyt fokus på renslighet Vask og desinfeksjon av utsyr er utarbeidet med tanke på dette. Her gjør vi og rent filter og siler, skifter anoder og utfører generelt vedlikehold etter kundes ønske.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående våre tjenester

© Copyright Bergen Dykkerservice AS | Skapad av Rawdesigns